• Varneln1100
    Foto: John Persson
  • Dimma1100
    Foto: John Persson
  • Vaxt1100
    Foto: John Persson
  • Altare1100


Retreat 3 - 5 maj 2019       "Guds kärleksfulla blick"

Välkommen att dela Bibel, bön och lovsång på Sandvikengården

Människan har alltid sökt vägar att hitta tillbaka ”till sig själv”, för att hämta kraft eller söka återhämtning. Ofta koncentrerar vi
oss på kroppen och vad den behöver, men om vi skall nå ända fram måste vi även tänka på själen. Ett sätt att göra det är genom retreaten. Det är en möjlighet att ge dig själv några dagar att leva i avskildhet och stillhet. Ett tillfälle att hinna ifatt dig själv, få tid
att reflektera över vad som är viktigt i livet och att lyssna till och vara nära Gud.
Svenska kyrkan, EFS och Sandvikengården bjuder in till stilla dagar tillsammans med Jesus. Retreaten inbjuder till reflektion över
hur vi tar vara på våra liv, och hur vi lever Evangeliet.