• Dimma1100
    Foto: John Persson
  • Vaxt1100
    Foto: John Persson
  • Altare1100
  • Varneln1100

Program

FREDAG 1 maj

från
17.00 Ankomst och inkvartering
18.00 Middag
19.00 Inledande samtal, presentation av retreaten som andlig väg.
20.00 Tystnaden inleds
20.30 Completorium

LÖRDAG 2 maj

07.30 Mässa
08.00 Frukost
10.00 Vägledning/bibelmeditation
12.30 Middagsbön (sext)
13.00 Lunch
15.00 Vägledning/bibelmeditation
17.30 Vesper
18.00 Middag
20.30 Completorium
 

SÖNDAG 3 maj

07.30 Laudes
08.00 Frukost
10.00 Vägledning/bibelmeditation
11.00 Gudstjänst med nattvard, tystnaden bryts
12.30 Lunch, avfärdlitenretreat vaxt