• Varneln1100
    Foto: John Persson
  • Dimma1100
    Foto: John Persson
  • Vaxt1100
    Foto: John Persson
  • Altare1100

Program

FREDAG 3 maj

från 1700 ankomst och inkvartering
1800 Middag
1900
 Inledande samtal, presentation av retreaten som andlig väg
2000 Tystnaden inleds
2030 Completorium

LÖRDAG 4 maj

0730 Mässa
0800 Frukost
1000 Vägledning/Bibelmeditation 
1230 Middagsbön(sext)
1300 Lunch 
1500 Vägledning/Bibelmeditation
1730 Vesper
1800 Middag
2030 Completorium

SÖNDAG 5 maj

0730 Laudes 
0800 Frukost
1000 Vägledning/Bibelmeditation
1100 Gudstjänst med nattvard, Tystnaden bryts
1230 Lunch, avfärdlitenretreat vaxt