1991 (vintern) och våren 1992 byggs det nya personalhuset, en ny hygienbyggnad med bastu, duschar och reningsverk och  dessutom Humsjöstugan, som har bekostas av EFS-föreningen i Gräsmark.
1992 De sk Bibel- och OAS dagarna anordnas för första gången. 
1994 påbörjas helrenoveringen av Läsarstugan. Alla tidigare innerväggar tas bort och en helt ny disposition av byggnaden sker. Arbetet fortsätter etappvis, i  februari pågår bygget av en ångbåtsbrygga för att bl a hembygds- föreningens passagerarebåt ska kunna lägga till vid Sandvikengården. 
1995-1996. ALU-arbetare anlägger en Bibelörtagård efter en idé av Per Erik Frykberg. I örtagårdern finns örter, som omnämns i Bibeln. Varje ört har en informationstavla. I en särskild avdelning finns de sju örter, som ingick i kvinnornas kyrkogångsbukett.
Liljor i Örtagården1996 Under vintern-våren pågår genom ALU-arbetare upprustning av ladugården nedanför Björkliden. Genom avtal med ladugårdens ägare, Ingrid Lindeby, får Sandvikengården använda ladugården och loge för att under fyra sommarveckor använda den som konst-och konsthantverksgalleri, som har öppet fyra juliveckor detta år. 
1996 På sommarens Nya Tider kurs tillverkar en avgrupperna en solfångare. Den monteras på serveringsrummets gavel och beräknas producera 6 kilowatt varmvatten till köket.  
1996 Inför den nya verksamhetssäsongen är övervåningen i Läsarstugan klar. Ett konferensrum och ett dagrum har inrättats samt pentry och två toaletter med duschar finns nu i övervåningen. Tre takkupor gör att utrymmena har bra ljus och fin utsikt. Under sommaren och hösten läggs nytt taktegel. 
1997 Under våren pågår arbetet med att slutföra totalrenoveringen av Läsarstugan. Nya rum inreds i vinkelbyggnaden, f d konfirmandsalen. Arbetet sker mest genom frivilligarbetare. Nu finns 11 rum varav åtta har toalett. Under hösten är bytet av Läsarstugans ytterpanel klar. Påbörjades 1995. 14 cm isolering.
1997 Vårisen bryter sönder gårdens fina båtbrygga,vilket bl a innebär att passagerar- båten Vermel inte kan lägga till vid vrden 
1998 får Sandvikengården ett gåvobrev från John Persson i Gullsbyn. Gåvan utgörs av hans jordbruksfastighet och bostadshus i Gullsbyn och kan värderas till ca 2,5 miljoner.
1998
Under sommarsäsongen sker sju inbrott på gården, bl a stjäls kassaapparaten. Inbrottsskyddet förstärks ytterligare efter detta.
1998 I början av november isoleras matsalen utvändigt.  Fem frivilligarbetare och gårdsföreståndaren arbetar under ca fyra dagar och har då endast ena långsidan kvar att klä in med bräder.
1998 Samtidigt med att matsalen isolerades arbetade Sture Edström med att skruva fast innanfönster i Lägerstugan, som hittills endast haft enkelfönster. Fönstren har levererats av Grums snickeri.
1998 21 november bildas intresseföreningen Sandvikengårdens Vänner. En interimsstyrelse bildas. I föreningens stadgar står att föreningen har till uppgift ”att främja gårdens utveckling, verksamhet och ekonomi”. Föreningens initiativtagare: Per Erik Frykberg
1999 En vecka i mitten av mars isoleras innertaket i matsalen. Först tas takbräderna ned, sedan spikas regelvirke upp, 140 mm isolering och sedan de gamla takbrädorna spikas på plats. Einar Engström, Karl Erik Anteryd, Martin och Per -Erik Frykberg utför arbetet.
1999 Sandvikengårdens Vänner har åtagit sig att under 1999- 2001 måla om de flesta av gårdens byggnader. 8 maj första målardagen med tio målare. Ytterligare två målar- dagar ordnas under sommar-höst.
1999 Anställs biträdande gårdsföreståndare Bo Olsson, Edane på 60 % under maj-nov.
1999 den 5 juni bygger 10-11 män en paviljong på ca 20 kvm nedanför matsalen. Torpargrund, lösvirke och återanvända fönster, dörrar och tegelpannor.
1999 Tre veckor i juli är Galleri Dä’r Nole öppet . Fjärde säsongen och den sista.


Kontakt

Adress
Sandvikengården
Sandviken
671 94 Brunskog
Telefon 
Telefon Kök
+46(0)570 50025
+46(0)570 50025
Mail
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
org.nr
872000-3212

Konton

Plusgiro
64 19 49-3
Bankgiro
729-6353
Iban
SE328000
00084319
32047110
Swiftkod
SWEDSESS
Swish
123-362 21 07